Inloggen

Herken je deze worsteling? Vanuit de omgevingswet wil je als project-, proces-. of programmamanager, maatwerk leveren richting een initiatiefnemer, terwijl je aan de andere kant ook consistent moet zijn als gemeente. Maatwerk mag geen willekeur opleveren. Samen met 103 gemeenten ontwikkelen we als VPNG onder leiding van Wouter Bosch (Kampen) THiNK! consistent, ofwel hoe richt je het tactische niveau van participatie in. VERS van de pers: het ministerie van BZK heeft zeer recent besloten om het initiatief te ondersteunen met subsidie!

THiNK!-CONSISTeNT als volgende stap?

THiNK!- consistent is het tactische niveau, nadat je een (strategisch) participatie kader hebt gemaakt op raadsniveau.  Het is dus de volgende stap, nadat je de THiNK! app hebt gebruikt. We hebben als project, proces of programmamanager dan namelijk meteen de vraag: hoe verder? Je wilt maatwerk leveren, maar je wilt ook consistent zijn naar de initiatiefnemer toe. Daar biedt THiNK! consistent direct een antwoord op!

Wat is THiNK! consistent?

Kort samengevat bevat de tool vier schuifjes die de complexiteit van een initiatief meten en vervolgens vier schuifjes waarmee je een participatie-aanpak kan instellen. 

Voor wie is THINK consitent?

Voor project-, proces-, en programmamanagers is het een houvast voor de praktijk. Het biedt een perfecte taal om bewust te kiezen, voor een maatwerk aanpak, zonder de consistentie uit het oog te verliezen. Hiermee kun je heel gedegen sessies en gesprekken met initiatiefnemers faciliteren. Voor de gemeenteraad is het een heel bruikbaar handvat om het adviesrecht vorm te geven, en het is een de ultieme schakel om te komen tot een 'dynamische lijst participatie plicht'.

TIPJE van de sluier?

Check de concept uitwerking van THiNK! consistent in de presentatie die Wouter Bosch op 27 november gaf als aftrap van het werkatelier. 

Bottom-up, samen met 103 gemeenten een participatie tool bouwen??

De participatie-eis in de omgevingswet vraagt om een uniform instrument. Onder de titel #HOEDAN? heeft de VPNG afgelopen juni een werkatelier georganiseerd, waar we met ruim 73 gemeenten hebben gezocht naar een taal, lees model en instrument waarmee we een initiatief kunnen wegen en kunnen doorvertalen naar een bijpassende aanpak. Na de tweede feedback-ronde van juli hebben we het instrument, voor 95% doorontwikkeld. Op het werkatelier van 27 november hebben we deze versie van het instrument getest met 30 gemeenten en daar zijn nog enkele interessante aanvulling uit voortgekomen. We werken nu aan een definitieve versie. Wouter Bosch (programma manager omgevingswet Kampen) heeft als drijvende kracht achter dit proces bergen werk verzet om te komen tot de meest ultieme vorm van het instrument. 

Wanneer komt THiNK! tailor beschikbaar?

Als alles meezit hopen we begin 2020  deze digitale tool te lanceren. Houd je mail in de gaten! Nog geen account? Meld je aan voor het Digitaal Leerhuis