Inloggen

De stationsontwikkeling Driebergen-Zeist draait niet alleen om een treinstation. Het betreft ook een knooppunt in een zone met historische landgoederen, een oplossing voor een verkeersinfarct, een busstation, een parkeerhub, twee extra sporen en een station dat tijdens de sloop en nieuwbouw gewoon open bleef. Bijna veertig gemeentelijk projectmanagers uit het land hoorden hoe diverse partners in een taskforce dit project van 176 miljoen Euro tot een succes maken.

Een speciale taskforce was nodig, omdat naast Prorail onder andere ook de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug mede-opdrachtgevers zijn. Dit mede omdat Prorail ook een stuk van de wegeninfrastructuur in de uitvoering meeneemt. Meer stakeholders zaten echter aan tafel: de provincie met een provinciale weg, concessiehouders voor het busvervoer en de NS die het station gaat exploiteren. En uiteraard raakt de ontwikkeling ook de grondeigenaren, omwonenden, automobilisten, treinreizigers, natuurverenigingen en lokale ondernemers.

Het ontwerp was zeer doordacht, zo bleek uit het verhaal van projectleider Erica Gielink (gemeenste Zeist). Door de verdiepte ligging van het ontwerp versterken de zichtlijnen de landgoederenzone. De term landgoedstation kreeg hierdoor zeker lading. Het ontwerp integreert hierbij de onderdoorgang van de provinciale weg, een fietsenkelder en het station zelf met de nodige voorzieningen.

En passant merkte projectleider Paul Ham nog op, dat er op het gebied van duurzaamheid nog innovaties in de prijzen waren gevallen. Het was ook opvallend, dat uit monitoring bleek dat mensen ook al heel erg tevreden waren over het tijdelijke station. Zeker nadat de eerste onderdoorgang in gebruik werd genomen betekende dat voor veel mensen een verbetering van de mobiliteit. Dit was zeker ook een opsteker voor de projectmanager van Prorail Albert en omgevingsmanager Arjen. Sowieso wisten ze de aanwezigen te boeien. Met verhalen over de 15 cm lange hazelworm, cowboy-duikers, waterglas en een huzarenstukje van het op zijn plaats schuiven van een 140 m lang spoordek.

Kortom; weer een onvergetelijk projectbezoek! Dank aan alle betrokkenen.