Inloggen

Nadat vliegbasis Soesterberg dicht ging, kwam de ontwikkeling van Soesterberg in een stroomversnelling! Het dorp is hard op weg om van 6.000 inwoners te groeien naar 9.500. Tijdens het projectbezoek op 26 juni van bijna 40 VPNG-leden deden projectleiders Mustafa Hamurcu en Reinier Kalt uit de doeken dat dynamiek en verandering altijd al hoorden bij Soesterberg... en ook hoe zij hier het juridisch instrumentarium van de Crisis- en Herstelwet hiervoor volledig uitnutten.

De bijna 40 deelnemers aan het projectbezoek aan Soesterberg zijn verrast door de veelzijdigheid van de transformatie van Soesterberg. Wat een eenvoudige dorpsuitbreiding leek te zijn, ontpopte zich al snel tot een spannend avontuur vol met plotwendingen. Ingrediënten genoeg: de Wegh der Weegen uit de 17e eeuw, 100 jaar luchtvaartgeschiedenis, Nazi-bunkers, bombardementen, de intrek van Amerikaanse soldaten, hindercirkels '+' en uiteindelijk de implosie. Het vliegveld sluit. Vliegdorp Soesterberg zonder vliegtuigen... wat nu?

Soesterberg was duidelijk toe aan een nieuw hoofdstuk en leek te gaan lijden onder de weggevallen dynamiek van een vliegbasis. Toch werd de vlucht voorwaarts gevonden. Mustafa Hamurcu en Reinier Kalt beten zich vast in deze vlucht voorwaarts. Jarenlang plannen maken en met het dorp aan tafel gaan, heeft nu geleid tot een uitbreiding richting het voormalig vliegveld, uitplaatsing van bedrijven naar een nieuw bedrijventerrein, natuurontwikkeling en een campus als dorpshart met behoud van de winkelstraat en de zo belangrijke voorzieningen voor een leefbaar dorp. Evert ten Kate van Ondernemers Netwerk Soesterberg vertelde hierbij  hoe zij vanuit de ondernemersvereniging hun visie bij de gemeente konden neerleggen. En natuurlijk dat er ook hier niet altijd gelijk overeenstemming was.

Een geplaveide weg voor de uitvoering was er sowieso niet, ook hier weer de nodige avonturen; bomresten, komma-vlinders, hazelwormen, een inrichtingsreferendum, het nationaal militair museum en het vinden van een nieuwe identiteit als vliegtuigloos vliegdorp. Dat laatste bleek juist gevoed te worden door de historie en de natuur- en recreatie-kwaliteiten van de omgeving. 

Bijzonder is, hoe in Soesterberg de Crisis- en Herstelwet als instrument is ingezet om ingrijpende ruimtelijke ingrepen voor elkaar te krijgen. Eerste stap was alle haken en ogen van de milieucontouren van de bedrijvigheid langs het vliegveld te doorgronden. Hierbij is gekeken naar welke bedrijvigheid uitgekocht moest worden en ook welke bedrijvigheid de potentie had zich aan te passen aan oprukkende woonbestemmingen. Hiervoor werd de kameleonbestemming uitgevonden, die grotendeels bij de Raad van State overeind bleef. Een innovatie op zichzelf, waar dit projectbezoek helaas te kort voor was om te doorgronden.

Dank aan Mustafa, Reinier en Evert voor het inkijkje in hun aanpak van de transformatieopgave van dit bijzondere dorp!

VPNG-leden kunnen na inlog op het digitaal leerhuis de presentaties hier terugvinden.