Inloggen

Bijna 30 project- en programmamanagers reisden naar het centrum van Emmeloord af om eens te horen hoe het daar nu zat met hun open planproces. Maar Norman, gastgever en projectmanager van de gemeente Noordoostpolder, was al snel duidelijk: “een open planproces ligt niet op de plank, dat maak je samen.” Hoe dan ook, het open planproces zorgde voor een omslag na een periode van plannenmakerij die niet vooruit te branden was. Na jaren lag er nog steeds geen gedragen plan. Sterker, de plannen liepen steeds achter de feiten aan.

In Emmeloord werd het adagium nu dan ook “geen plan maken voor mensen, maar met mensen”. Norman definieerde het proces daarbij als een proces dat initiatieven mobiliseert, draagvlak organiseert en zorgt voor concreet zichtbaar resultaat. En daar had hij ook de nodige voorbeelden en tips bij. Ook hoe je dit organiseert met gemeenteraad en college. Want wanneer je met partijen in de stad echt een plan maakt, dan vereist dat ook commitment van de bestuurlijk opdrachtgevers en beslissers in het gemeentehuis. Dit was de reden waarom er naast een projectgroep ook gewerkt werd met een klankbordgroep en een stuurgroep. In deze groepen was ook plaats voor raadsleden en bestuurders van diverse belanghebbende groepen van het centrum. Aardig detail is dat voor de projectgroep gesolliciteerd moest worden en er gestuurd werd op een evenredige vertegenwoordiging van de diverse belangen in het gebied.

Ook bijzonder was dat het projectteam in dit proces niet 'in een hok ging zitten broeden', maar er juist op uittrok. In bijvoorbeeld stadscafé’s werden de wensen, ideeën en zorgen pro-actief opgehaald. Er was zelfs sprake van een heus podium waar gepitcht kon worden. Door een ontwikkelaar, maar ook door iemand met een initiatief. Open en transparant.

Uiteindelijk is al deze input gegoten in een drietal scenario’s waarop gestemd kon worden. Hierbij is gekozen voor het scenario ‘compact centrum’, waarvoor de projecten nu volop in uitvoering zijn. De klankbordgroep is hierbij omgevormd naar een adviesgroep die er mede voor zorgt dat de uitvoering plaatsvindt in de geest van het gekozen scenario. Het open planproces is overigens wel compact gehouden. In mei 2015 werd het besluit genomen om op die manier tot een plan te komen, in april 2016 bekrachtigde de gemeenteraad het gekozen scenario. Iets wat volgens wethouder Wiemer Haagsma ook belangrijk is. Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat de schop ook daadwerkelijk de grond in gaat, waarbij een aantal quick-wins snel verzilverd konden worden.

Vermeldenswaardig is ook dat pas na de planvorming is gekeken hoe de uitvoeringskosten uitpakken. Eerst het plan, dan het geld dus.

Wat tijdens dit projectbezoek nog meer duidelijk werd, is dat het open planproces door de lokale ondernemers als verademend werd ervaren. Zo merkte horeca-ondernemer Twan Hakvoort op dat het open speelveld ook onderonsjes van grote vastgoedbeheerders voorkomt. Winkelier Jeroen Beekman zag als belangrijke bijvangst dat door het proces ook de winkeliersvereniging weer nieuw leven is ingeblazen. Het open planproces in Emmeloord heeft hiermee ook elementen van een integrale gebiedsgerichte aanpak. Tijdens de rondwandeling door het gebied konden de deelnemers tussen de regels door dan ook beluisteren dat Norman zijn rol breed opvat. Of het nu om het handhaving-uitvoeringsplan ging, de bestellijst van straatmeubilair of om afspraken met de marktcommissie, hij probeerde overal de doelen in te fietsen.

Dank aan Norman, Twan, Jeroen en Wiemer voor het leerzame programma.

Leden van de VPNG kunnen na inlog op het Digitaal leerhuis de presentatie van Norman bekijken op het forum. Klik hier.