Inloggen

De officiële lancering van de tool THiNK! consistent vondt plaats op 4 februari. Nu een paar dagen later zien we dat de tool al honderden keren is gebruikt Ook kolkt het van de ideeen en initiatieven om elkaar verder te helpen in het professionaliseren van burger participatie. THiNK! is een ware katalysator voor kennisuitwisseling en kennisborging!

Met ruim 100 deelnemers aan deze bijeenkomst was de maximum capaciteit van de Cereol Fabriek bereikt. Wederom kwamen er weer mensen vanuit het hele land om aanwezig te zijn bij de VPNG bijeenkomst. De bijeenkomst stond volledig in het teken van participatie. De nieuwe ‘THiNK!-Consistent’ tool die een positieve bijdrage kan leveren aan consistente besluitvorming rondom participatie werd namelijk officieel gelanceerd.

Een uur voordat de bijeenkomst begon, kwamen de eerste deelnemers al aan bij de Cereol Fabriek. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een koekje, konden zij de overige deelnemers in een constante stroom van mensen zien aankomen. Zodra iedereen binnen was en zichzelf had voorzien van een drankje, werd de bijeenkomst zoals gewoonlijk stipt om 11 uur geopend door Enrico Kraijo. Hij gaf echter al snel het woord aan Dorothe Lucassen van ‘Het Wilde Westen’, aangezien een dag die in het teken staat van participatie het beste ingeleid kan worden met een voorbeeld in de praktijk. Dorothe vertelde over de wijze waarop zij ‘Het Wilde Westen’ gestart is en de manier waarop zij mensen uit de buurt uitnodigen om iets te doen voor de buurt of uitnodigen om deel te nemen aan kunst gerelateerde activiteiten die ‘Het Wilde Westen’ organiseert.

Na dit mooie voorbeeld van succesvolle participatie werd het tijd om de deelnemers mee te nemen in de inhoud van de THiNK!-Consistent tool. Voormalig programma-manager en toekomstig Raadsgriffier Wouter Bosch gaf, als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de tool, een presentatie over de wijze waarop de tool werkt en hoe de tool uiteindelijk tot stand gekomen is. Bevlogen als dat Wouter is, liet hij zien hoe de tool werkt doormiddel van het toepassen van een actueel vraagstuk van één van de deelnemers uit de zaal. Hierdoor kreeg iedereen direct een duidelijk beeld van de tool en gaf hij hen de mogelijkheid om gericht vragen te stellen die hij kon beantwoorden. Na de leerzame presentatie van Wouter, werd het tijd om de tool officieel te lanceren. Hiervoor ging Wouter gezamenlijk met VPNG bestuurslid Fernando Salinas Camara en de volgende spreker van de dag, Jan Herman de Baas, rondom een rode knop staan om na het aftellen van de deelnemers gezamenlijk met een druk op de knop de tool te lanceren.

Na de officiële lancering van de tool was het tijd voor de volgende spreker. Waar Wouter in zijn presentatie ingezoomd heeft op de tool en de wijze waarop deze tool gemeenten momenteel kan helpen, nam Jan Herman de Baas de deelnemers mee in het grote verhaal rondom ‘participatie’. Wat is de reden dat participatie momenteel zo van belang is? Hoe heeft de bestuurskunde zich in de afgelopen eeuwen ontwikkeld en wat is nou de juiste vorm van sturen? Zijn gemeenten nog wel zo bureaucratisch als dat wij denken? Dit waren enkele vragen die aan bod kwamen in het verhaal van Jan Herman. Doordat er in de loop der tijd zoveel informatie bij is gekomen, kan niet alle kennis bij één partij liggen. Kennis is verdeeld, vandaar dat het voor gemeenten belangrijk is om participatie te bevorderen, aangezien op deze wijze kennis aan het licht kan komen die zij zelf niet hebben.

De THiNK-Consistent tool en zijn achtergrond is zoveel meer dan dat er in dit verslag besproken kan worden. Probeer daarom de tool zelf uit op www.digitaal-leerhuis.nl/think en neem een kijkje op het forum voor de presentaties van de sprekers of stel daar je vragen met betrekking tot problemen waar je in de dagelijkse gang van zaken tegenaan loopt, zodat de andere leden jou kunnen helpen. Kijk daarnaast op onze site voor onze overige bijeenkomsten en wellicht zien we je snel weer terug!