Inloggen

Ondanks het kleine aantal deelnemers van ongeveer 20 personen, was het desalniettemin een erg leerzame en nuttige bijeenkomst in de Cereol Fabriek. Deze bijeenkomst was ditmaal niet gericht op de specifieke onderwerpen waar gemeenten momenteel veel mee te maken hebben, maar juist op de grotere, globale bewegingen binnen Nederland rondom het project-, proces- en programmamanagement. De twee sprekers waren ditmaal Rijksadviseur Daan Zandbelt en voormalig burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel. Zij vertelden onder andere over de ontwikkelingen die zich in Nederland hebben voorgedaan en de wijzen waarop de transities en vraagstukken, waar het rijk en de gemeenten mee te kampen hebben, het beste kunnen worden aangepakt.

Daan Zandbelt was de eerste spreker van de dag. Als adviseur met betrekking tot het fysieke domein binnen het college van rijksadviseurs, krijgt hij vaak te maken met de complexiteit van de verschillende transities. In plaats van transities zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw en landbouw apart van elkaar te zien, verteld Daan juist dat deze vraagstukken meer gecombineerd moeten worden. Aan de hand van verschillende voorbeelden gaf hij aan dat een project binnen de ene transitie, mogelijkheden kan bieden voor verbeteringen binnen andere vraagstukken. Daarnaast gaf hij aan dat het van belang is om een regionaal perspectief te handhaven, aangezien elke regio zijn eigen krachten en verschillen heeft. Aanvullend daarop vind hij dan ook dat regio’s die ergens in excelleren, juist de uitvoering van datgene op zich moeten nemen en er door het rijk dan ook voor beloond moeten worden.

De tweede spreker, Rob van Gijzel, sloot zich volledig aan op de regionale aanpak die Daan ook al besproken had. Hij geeft daar echter wel bij aan dat het van belang is dat de solidariteit tussen de verschillende stakeholders binnen een bepaalde regio in zowel goede als slechte tijden in stand blijft. Om deze regionale ‘zelfsturing’ te kunnen bewerkstelligen is er echter wel een tussen weg nodig, waarbij er zelfsturing is, maar wel binnen de kaders die het Rijk aandraagt. Al eeuwen lang is de Nederlandse wetgeving een voorbeeld van dergelijke kaders, waarbinnen gelijke omstandigheden zijn gecreëerd voor een gelijke behandeling van iedereen. Het doel van deze wetgeving is zichzelf echter voorbij gestreefd, aangezien het slechts de status quo beschrijft en inmiddels als blokkade gezien wordt. Daarnaast is er geen ruimte om fouten te maken en van dergelijke fouten te kunnen leren om uiteindelijk te kunnen ontwikkelen of innoveren. Rob geeft daarom ook aan dat het van cruciaal belang is dat er nieuwe kaders komen, die ruimte bieden voor ‘adaptiviteit’ (aanpassingsvermogen) boven de huidige wetgeving. Zodat de zelfsturende regio’s daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met verbeteren.

Spreekt dit onderwerp je zodanig aan dat je er graag meer over te weten wilt komen? Neem dan een kijkje op ons forum, waarin je vragen kunt stellen aan anderen of zelf informatie kan delen. Daarnaast zijn de presentaties van de sprekers ook op het forum te vinden. Kijk daarnaast voor onze overige bijeenkomsten op digitaal-leerhuis.nl en misschien zit er wel meer interessants tussen voor jou!