Inloggen

Het bezoek aan Hoorn startte direct goed met een hartelijk ontvangst in het Wijklab in winkelcentrum De Grote Beer. Uit de verhalen van programmamanager Sabrine Roest en burger-professional Rob Wolders bleek al snel dat juist dit soort ontvangsten voor de domeinoversteigende aanpak in de wijk Grote Waal een onmisbare schakel zijn. Deze stelling werd overigens ondersteund doordat er regelmatig een buurtbewoner binnenviel voor een praatje en een kopje koffie.

Rob Woldberg wist dit mooi te plaatsen in de grasroots filosofie. Om te achterhalen wat er leeft in de wijk en waar de behoeften zitten, moet je open het gesprek ingaan en moet je fysiek in de wijk aanwezig zijn, dan komen de wensen en ideeën echt wel op tafel. En beter, ook de initiatieven die bewoners zelf al nemen komen naar voren. Vooraf, als gemeente projecten verzinnen, doet hierbij tekort aan de kracht van die bewoners. 

Op het moment dat Sabrine haar intrek nam in het wijklab, midden in de wijk, keken haar collega’s haar ook wel vreemd aan. En zij wist zelf ook niet precies wat ze moest verwachten. Ze wilde echter weten wat de wijk wilde en daar kom je niet vanachter je bureau op het gemeentehuis achter.

Om ervoor te zorgen dat voor de wensen van de bewoners een luisterend oor aanwezig was bij haar bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, organiseerde ze binnen haar programma onder andere een bestuurlijke visiegroep. Daarnaast hield ze de stuurgroep juist klein en praktisch ingesteld, met mensen die zelf in de wijk aan het werk zijn.

Het was een interessant inkijkje in domeinoversteigend werken en hoe je als overheid kan participeren in initiatieven van de bewoners zelf, in plaats van dat bewoners mogen participeren in projecten van de overheid. De vrijwilligers van de sneeuwruimploeg van Kor de Vries zijn daar zeker een mooi voorbeeld van.

Sabrine, Rob, Kor en ook Thea bedankt voor het delen van jullie ervaringen!

Leden van de VPNG kunnen na inlog op het Digitaal leerhuis de presentatie, een aantal programma-documenten en een aantal interessante documenten over de onderliggende filosofieën bekijken op het forum. Klik hier.