Inloggen

Vijf programmamanagers in de energietransitie zochten elkaar op in Grandcafé Wientjes in Zwolle. Vijf voorbeelden van participatie in de energietransitie lagen zo op de café-tafel. Maar ook de nodige vragen.. Welke activiteiten in je programma garanderen succes in die participatie? Welke middelen en capaciteit zet je in? Is er een rode draad?

Bottom-up Energie op tafel in Zwolle

Het blijkt vaak in kleine dingen te zitten. Of zoals Wil Bemelmans uit de gemeente Bergen het zei "je moet bij ieder voorbeeld de nuances onderscheiden om echt door te krijgen waarom iets goed werkt".

Voor Jaap Doesburg werkte het bijvoorbeeld erg goed om aan de voorkant transparant procesafspraken te maken. Elin Groenhof uit Sud West Fryslan had veel baat bij het werken vanuit drie basisprincipes; gemeenschapszin, legitimiteit en rendement. Ook werd er een trend zichtbaar dat naast de lokale lasten de lusten meer en meer lokaal landen. Dit voor wat betreft financiële baten maar ook voor maatschappelijke waarden als natuur en recreatie.

Mooi om te zien was, dat naarmate de gesprekken vorderden, er steeds meer wederzijdse aanknopingspunten in ieders aanpak bleken te zitten. En daarmee kansen om de eigen aanpak te verrijken.

De kers op de taart is misschien wel dat deze vijf gemeenten de handschoen opgepakt hebben om hun voorbeeld op papier te zetten zodat alle VPNG-leden zich kunnen laten inspireren en uitdagen. En mocht je je nu al uitgedaagd voelen? Deel ook jouw voorbeeld! Laat het weten wanneer je een succesvolle aanpak hebt en hoe je dit proces- of programmatisch hebt vorm gegeven. Mooie bloopers zijn overigens ook welkom.

Aanwezig waren collegae van de gemeenten Nunspeet, Bergen, Sudwest-Fryslan, regio NO Twente en het Kadaster.

Wil je met de groep koplopers meedenken? Volg dan het forum hier. En hou 11 april vrij voor de volgende themabijeenkomst van de themagroep energietransitie.

Mail ook jouw voorbeeld: p.vanhulten@vpng.nl