Inloggen
Participatie toolbox makers beraad!

In verband met de situatie rondom COVID-19, zijn er de laatste tijd weinig VPNG posts op de site geplaatst. Gelukkig betekende dit niet dat alle werkzaamheden ook daadwerkelijk stil hebben gelegen. Integendeel zelfs, iedereen is erg druk bezig om zichzelf aan te passen aan de nieuwe situatie, in plaats van zich erbij neer te leggen. Voor ons van de VPNG, was dat onder andere te merken aan de activiteiten op de verschillende forums. Met name het forum met betrekking tot de THiNK-consistent tool en de ontwikkelingen van een digitale toolbox is erg actief bezocht in de afgelopen periode.

lees verder
Een panorama van Nederland: Regionaal te werk gaan

Ondanks het kleine aantal deelnemers van ongeveer 20 personen, was het desalniettemin een erg leerzame en nuttige bijeenkomst in de Cereol Fabriek. Deze bijeenkomst was ditmaal niet gericht op de specifieke onderwerpen waar gemeenten momenteel veel mee te maken hebben, maar juist op de grotere, globale bewegingen binnen Nederland rondom het project-, proces- en programmamanagement. De twee sprekers waren ditmaal Rijksadviseur Daan Zandbelt en voormalig burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel. Zij vertelden onder andere over de ontwikkelingen die zich in Nederland hebben voorgedaan en de wijzen waarop de transities en vraagstukken, waar het rijk en de gemeenten mee te kampen hebben, het beste kunnen worden aangepakt.

lees verder
Lancering THiNK! consistent energiebommetje

De officiële lancering van de tool THiNK! consistent vondt plaats op 4 februari. Nu een paar dagen later zien we dat de tool al honderden keren is gebruikt Ook kolkt het van de ideeen en initiatieven om elkaar verder te helpen in het professionaliseren van burger participatie. THiNK! is een ware katalysator voor kennisuitwisseling en kennisborging!

lees verder
Het waterstof festival Hoogeveen zeer interessante dag!

Bij Theater de Tamboer in Hoogeveen was de mogelijke rol van waterstof binnen de energietransitie het onderwerp van de dag. Een grote groep projectleiders, beleidsmedewerkers en geïnteresseerde burgers kwamen vanuit het hele land bijeen om te luisteren naar de vier sprekers die zich inzetten voor de toekomstige nieuwbouwwijk: “Nijstad-Oost”. Deze nieuwbouwwijk van 100 woningen is een pilot van de gemeente Hoogeveen, om het vraagstuk rondom de toepasbaarheid van waterstof een stap verder te brengen. Naast het feit dat deze wijk op waterstof inhoudelijk een erg interessant en innovatief onderwerp op zich is, gaf het de deelnemers ook de ruimte om na te denken over de eventuele toepassingsmogelijkheden van waterstof binnen de eigen gemeenten.

lees verder
Eerste bijeenkomst 2020 “Project Ondersteuning: Een vak!” een groot succes!

Met bijna 70 ingeschreven deelnemers voor deze bijeenkomst, was het een succesvol begin van de bijeenkomsten met betrekking tot projectondersteuning die nog twee keer herhaald zal worden. Tijdens de bijeenkomst werd de rol van de projectondersteuner uitvergroot en bespraken meerdere sprekers de verschillende rollen die de ondersteuner kan invullen. Zo kwamen er mooie discussiepunten naar boven, waaronder het ‘u vraagt, wij draaien’ vs. gezamenlijk actievoeren en de verschillende manieren waarop de ondersteuner kan inspelen op verschillende leiderschapsstijlen van projectleiders.

lees verder
Regio overleggen hoofden PMB groot succes

Als leidinggevende aan projectleiders wil je af en toe eens sparren met je collega's uit de regio. Want leiding geven aan projectleiders en een projecten bureau is een vak apart! In inmiddels vier regio's spreken hoofden PMB elkaar regelmatig. Regio Noord-Oost, Midden, West en Zuid. 

lees verder
THiNK!-consitent komt eraan!

Herken je deze worsteling? Vanuit de omgevingswet wil je als project-, proces-. of programmamanager, maatwerk leveren richting een initiatiefnemer, terwijl je aan de andere kant ook consistent moet zijn als gemeente. Maatwerk mag geen willekeur opleveren. Samen met 103 gemeenten ontwikkelen we als VPNG onder leiding van Wouter Bosch (Kampen) THiNK! consistent, ofwel hoe richt je het tactische niveau van participatie in. VERS van de pers: het ministerie van BZK heeft zeer recent besloten om het initiatief te ondersteunen met subsidie!

lees verder
De klantreis van de VPNG?

Het bestuur van de VPNG heeft zich gebogen over de vraag wie zijn wij nu als VPNG? We doen veel bijeenkomsten, trainingen, THiNK, e-learning...... We zijn de afgelopen jaren snel gegroeid, tijd dus om even de balans op te maken. Reinventing de VPNG? Het bestuur heeft zijn visie op wie we als VPNG inmiddels zijn, verwoord in de vorm van een klantreis met 4 stappen!

lees verder
Leergang Procesregie een groot succes!

De tweede dag van de leergang procesregie vond gisteren plaats in Utrecht. De 18 deelnemers hebben zich verdiept in het 7 velden model en deze enthousiast toegepast op hun eigen cases. 

lees verder
Open planproces Emmeloord bracht centrumontwikkeling weer op gang

Bijna 30 project- en programmamanagers reisden naar het centrum van Emmeloord af om eens te horen hoe het daar nu zat met hun open planproces. Maar Norman, gastgever en projectmanager van de gemeente Noordoostpolder, was al snel duidelijk: “een open planproces ligt niet op de plank, dat maak je samen.” Hoe dan ook, het open planproces zorgde voor een omslag na een periode van plannenmakerij die niet vooruit te branden was. Na jaren lag er nog steeds geen gedragen plan. Sterker, de plannen liepen steeds achter de feiten aan.

lees verder