Inloggen

Binnen de nieuwe Themagroep Energietransitie wordt kennis en ervaring rondom dit onderwerp gebundeld en gedeeld. Dit omdat inmiddels vrijwel alle gemeenten geconfronteerd worden met opgaven rondom de energietransitie. Sterker; vanuit klimaatakkoorden en klimaatweet wordt er ook een regierol verwacht.

Rol gemeenten

Vanuit de landelijke klimaattafels wordt aangestuurd op een energietransitie met een wijk- en gebiedsgerichte-aanpak. Met hierbij een regierol voor gemeenten.  Onder onze leden roept dit veel vragen op. Een aantal gemeenten maakt echter ook al stappen. Ze vinden een manier om om te gaan met de vele belanghebbenden, technische innovaties, sociale innovaties, nieuwe regels en nieuwe coalities.

 

Themagroep Energietransitie

Binnen de Themagroep Energietransitie willen we krachten bundelen en kennis uitwisselen. Hierbij starten we met een inventarisatie onder een aantal koplopers. Wat gebeurt er al, wat staat er nog te doen? 

Doel is om handvaten te geven en kennis en ervaring breed te delen. We doen dit met; projectbezoeken, bijeenkomsten, forum-discussies, nieuwsberichten en les-modules.

Heb je vragen, suggesties of ideeën rondom dit thema? Mail naar themaregisseur Energietransitie Pieter van Hulten via p.vanhulten@vpng.nl