Inloggen

Dankzij de inzet van drie projectleiders van de gemeente Stichtse Vecht hebben we met 50 deelnemers een hele boeiende, leerzame en ook super leuke dag genoten. We hebben ons verdiept in drie participatie projecten. Hugo Steutel, Nanda Badar en Wieke van Mourik, super bedankt voor de organisatie van deze dag, het originele vervoersmiddel en het warme welkom!

Door de hoge opkomst, de input van de deelnemers, het mooie weer en de inspirerende plekken van de gemeente Stichte Vecht was de vaartocht met als thema participatie bij ruimtelijke projecten zeer geslaagd! Onderstaand een kort verslag en natuurlijk wat mooie plaatjes.

Met circa 50 projectleiders, planologen en gebiedsregisseurs van gemeenten uit heel Nederland hebben we aan de hand van 3 projecten in Stichtse Vecht gesproken over participatie bij projecten. Bij Doornburgh en Nijenrode zijn we uitgestapt en hebben we een toelichting gegeven. Veel dilemma’s waar wij tegen aan lopen waren voor de aanwezigen herkenbaar. Wel wordt hier verschillend mee om gegaan en ziet het proces er anders uit. Voldoende inspiratie voor ons om nog eens goed te kijken naar het proces van participatie bij ruimtelijke projecten en hier ook andere vormen van participatie te proberen. Ook bleek dat we op veel vlakken al goed bezig zijn, dat is natuurlijk altijd fijn om te horen en geeft motivatie om hier mee door te gaan.

Tips:

  • Ondanks nieuwe middelen voor participatie is een klankbordgroep een goed aanvullend middel.
  • Klankbordgroep is niet ter vervanging van andere vormen (bredere informatieve sessies)
  • Start de participatie op nadat ambtelijk en bestuurlijk een duidelijke projectopdracht is geformuleerd