Inloggen

Op vrijdag 14 september, vond een bijzondere bijeenkomst plaats in de Cereol Fabriek. Twaalf leidinggevenden aan provinciale projectleiders werden ontvangen door het VPNG bestuur. Dit naar aanleiding het toenemende aantal provincie mensen die deelnemen aan onze bijeenkomsten.

Er was veel energie en de uitwisseling die spontaan begon leek op een vliegende start die veel belovend was. 
We hebben naast kennismaken ook de tijd genomen om onderwerpen te inventariseren die bij de provincies leven, om kennis en ervaringsuitwisseling rond omheen te organiseren. Dit stond al snel op de flip-over:
- Alle onderwerpen die te maken hebben met het vak van projectmanagement, proces regie en programmamanagement. 
- Opgave gericht/gestuurd werken
- Proces regie (burger participatie, design thinking, netwerksturing etc)
- Pear reviews
- hoe internaliseer je de omgevingsvisie intern binnen een provincie
- elkaar regionaal leren kennen
- hoe manage je transities (denk bijv aan de energie transitie)
- mens kracht delen tussen provincies en tussen gemeenten en provincies
- trainingen project, proces en programmamanagement samen delen.
Onze unanieme conclusie was dat, al deze onderwerpen ook de onderwerpen zijn, die in VPNG verband op de agenda staan. En als dit dezelfde onderwerpen zijn, het logisch is om hier gezamenlijk in op te trekken. 
We gaven de provincies ook een inkijkje in ons digitale leerhuis via een filmpje. Zij waren onder de indruk hoeveel er al staat en hoe efficient de VPNG organisatie is bij het organiseren van de kennis en ervaringsuitwisseling.
Wat hebben we afgesproken: 
Het VPNG bestuur gaat een leden raadpleging houden om te peilen of er voldoende draagvlak is om ook de provincies de mogelijkheid te bieden om lid te worden van de VPNG. Als het antwoord hierop ja is, zal het bestuur een statuten wijziging voorstellen op de algemene leden vergadering begin maart 2019. 
Maaike de Wit (Utrecht), John Arkes (N-Holland) en Jeroen Akse (Drenthe) zullen op 23 sept, op 1 A4-tje een vraag formuleren namens de provincies aan de VPNG. Dus wat zouden zij graag van ons willen? Denk aan een paar speciale bijeenkomsten alleen voor provincies, plek in bestuur, etc. 
We hebben de provincies uitgenodigd op ons jaarcongres voor een verdere kennismaking.
Wordt vervolgd!