Inloggen

Op 17 januari wordt onze eerste APP gelanceerd!! Een tool voor programmamanagers omgevingswet om met de gemeente raad het thema participatie een goede verankering te geven. Of nee, het is een hulpmiddel om per opgave een goed participatiekader met de raad af te spreken.... Nee het is een hulpmiddel om bewuste keuzes te maken rond vraag: hoe positioneer je jezelf als gemeente ten op zichtte van een opgave. Of nee, jaaa, het is gewoon heel erg gaaf dat er nu een goed doordacht houvast is om het goede gesprek te voeren over participatie. Lang leve de participizza avond!!

Hoe is het zover gekomen?

Gemeente Kampen sprak in het kader van de Omgevingswet met college en raad over het thema participatie. Hoe geef je de volksvertegenwoordigende rol van de raad vorm binnen de richting waarop Omgevingswet koerst? Juist omdat participatie zo’n belangrijke peiler is. Wouter Bosch, programmamanager omgevingswet gemeente Kampen, heeft dit vraagstuk opgepakt en vond de verkregen inzichten zo waardevol, dat ze ook voor andere gemeenten bruikbaar konden zijn.

Niet alleen als het gaat om participatie binnen de Omgevinsgwet, maar ook voor participatie in de brede zin. Wouter vatte samen met zijn wethouder het plan op, om de kennis uit te bouwen tot een universeel instrument. Het Ministerie van BZK was hierover enthousiast en besloot om de verdere uitwerking financieel te ondersteunen. Kampen vroeg Alinda van Bruggen (bureau Wagenaar Hoes) om het instrument uit te denken en te werken. Wouter leek een app voor tablet en telefoon een effectief medium om bij te dragen aan het verspreiden van het gedachtengoed.

BZK ziet dat gemeenteraden hulp kunnen gebruiken bij hun volksvertegenwoordigende rol in het kader van de Omgevingswet en gaat de raden begeleiden hierbij. De app zien zij als waardevol hulpmiddel hierbij.

Volgens wethouder Geert Meijering van de gemeente Kampen is de app een participatie versneller en ook een aanzet voor democratische vernieuwing. Hij is verheugd dat de APP een thuis vindt binnen de VPNG.

Het VPNG bestuur ziet de participatie app als fantastische kans om de kennis- en ervarings uitwisseling binnen de VPNG rond het thema participatie een boost te geven. Vanuit het digitale-leerhuis van de VPNG wordt de app verder door ontwikkeld en stap voor stap voorzien van nieuwe content