Inloggen

Wat de deelnemers van deze Meet-up gemeen hebben, is dat er projecten worden uitgevoerd én er nog stevig aan de visie en plannen wordt gesleuteld. Bijna 20 programmamanagers troffen elkaar op 22 november 2018 in de Cereolfabriek in Utrecht. Al snel bleek dat er veel manieren zijn om invulling te geven aan de energietransitie, maar om de doelen uit het klimaatakkoord te halen moet er nog flink opgeschaald worden.

Misschien is Almere een uitzondering met al 80% van de gebouwde omgeving aangesloten op een collectief warmtenet én een vrij jonge woningvoorraad. Voor de meeste gemeenten ligt het anders. In bijvoorbeeld Sudwest Fryslan komt de energietransitie op gang vanuit lokale initiatieven in de vele (89) kernen die de gemeente telt. En dan heb je nog alle varianten er tussen in, lokale & regionale kansen met de industrie, wind, geothermie, zon.. 

Duidelijk werd dat er vooral met lokale bottom-up projecten al op kleine schaal invulling wordt gegeven aan de energietransitie. Maar om ook tot versnelling en opschaling te komen, moeten er nog veel stakeholders intensiever aan tafel. In iedere gemeente wordt dan ook gewerkt aan het kweken van urgentie en het komen tot een gedeelde visie. Hierbij bleek de energietransitie veelal nooit een op zichzelf staand doel. Leefbaarheid, lokale lusten & lasten, een balans tussen een technisch gedreven vraagstuk en een sociaal-economisch vraagstuk. De contouren tekenen zich af waarbij er op termijn zeker meer handvaten ontwikkeld gaan worden. Deze bijeenkomst leverde met dank aan de deelnemers in ieder geval een diversiteit aan bouwstenen op waarop we kunnen voortborduren.

Houd de agenda dus in de gaten. Ook komend jaar organiseren en ondersteunen we als vereniging bijeenkomsten, projectbezoeken en intervisie-groepen waarin de energietransitie verder wordt beet gepakt. Veel gemeenten zijn zich aan het oriënteren en een koploper met een totaal-oplossing voor de energietransitie is er niet. Laat dus zeker ook iets van je horen als collega's ook bij jou welkom zijn voor een projectbezoek.

De presentatie van deze Meet-up vindt je in het forum voor de Energietransitie, klik hier. Meer informatie over de intervisiegroep voor programmamanagers in de energietransitie, klik hier.