Inloggen

Nu is hij er dan eindelijk!

Je kunt de participatie versneller app THiNK! downloaden in de google play store en bij iTunes. Hij is ook nog steeds beschikbaar als web versie. Met meer dan 2.000 inlogs afgelopen week!! Voor als je een goed participatiekader voor jouw opgave wilt afspreken met jouw raad! NB er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van THiNK!

Hierbij de linkjes:

google play store

iTunes

 

Hij is ook nog steeds beschikbaar als web versie. Met meer dan 2.000 inlogs afgelopen week!! Voor als je een goed participatiekader voor jouw opgave wilt afspreken met jouw raad! NB er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van THiNK!

Hoe kan ik THiNK! gebruiken?

Deze tool helpt je om samenhangende en doordachte proceskaders op te stellen voor participatie bij een specifieke opgave, als je werkt bij een gemeente of provincie.

Wanneer gebruik ik THiNK!?

De tool gebruik je voorafgaand aan participatietrajecten, om je te helpen jouw gedachten te ordenen over wat je wilt ophalen met het traject, wie je wilt betrekken, wie verantwoordelijk is voor een goed proces en wat je gaat doen met de opbrengsten.

Hoe is THiNK! tot stand gekomen?

De tool is ontwikkeld op initiatief van de gemeente Kampen die de kosten van de app heeft gedragen, en daarnaast financieel ondersteund door het ministerie van BZK, die de inzet van WagenaarHoes mogelijk maakte voor de content ontwikkeling. Het Digitaal Leerhuis van de VPNG draagt zorg voor de doorontwikkeling van deze tool.

Leren door THiNK! te gebruiken

We hopen dat je THiNK! gaat inzetten bij jouw participatie trajecten en dat je er veel van leert. Wij hopen ook dat je ons helpt om de tool te verbeteren kom maar op met jouw ideeën! Als VPNG brengen we het gedachtegoed verder.

Zonder bevlogenheid en vertrouwen was er geen THiNK!

Deze tool is natuurlijk ook mensen werk. THiNK! was nooit tot stand gekomen als Wouter Bosch (Kampen) niet het initiatief had genomen om dit gedachtengoed verder te brengen en toegankelijk te maken voor alle gemeenten. Ook de betrokkenheid van Jasper van Sterrenburg en Jaimi van Essen (ministerie van BZK) was onmisbaar vanwege het gegeven vertrouwen en steun bij de doorontwikkeling. Alinda van Bruggen (WagenaarHoes) was als bedenker van de vragenlijst en algehele architectuur van het handelingsperspectief een fundament en rots in de branding bij de ontwikkeling van de tool. Bertil van Kolthoorn (Kampen) loodste de ontwikkeling van de tool door alle fasen met perfecte communicatie adviezen.

 

Training THiNK!

Op 14 mei is er zojuist weer een nieuwe training THiNK! gepland voor iedereen die over het achterliggende denkmodel wil leren en hoe je de app in zet aan de start van een participatie traject. Schrijf je nu in!