Inloggen
Is participatie onder de nieuwe omgevingswet jouw gebied? Dan sta je voor de vraag, hoe je als gemeente initiatiefnemers maatwerk kan aanbieden in participatie en toch tegelijkertijd een uniforme lijn kan volgen om precedentwerking te voorkomen. Natuurlijk komt dat in een participatieparagraaf, maar die schrijf je niet zo makkelijk. Het is eigenlijk een dynamisch kader dat je stap voor stap ontwikkelt en bijstelt, gevoed door concrete casussen die zich aandienen, en dus nooit af is!

NIET JOUW THEMA? CHECK OP DE BIJEENKOMSTEN-KALENDER ONZE ANDERE ACTIVITEITEN!

De omgevingswet stelt participatie verplicht!

“Participatie vraagt om maatwerk per opgave, gebied en bestuurlijke situatie.”... “In de uitvoering (…) wordt besproken hoe de participatie concreet vorm krijgt.”… “Het doel van participatie is niet om het draagvlak voor initiatieven te vergroten, maar de kwaliteit van de besluitvorming hierover te vergroten.”

Participatie op tactisch niveau rond de omgevingswet

De participatie-eis in de omgevingswet vraagt om een uniform instrument. Onder de titel #HOEDAN? heeft de VPNG afgelopen juni een werkatelier georganiseerd waar we met ruim 60 gemeenten hebben gezocht naar een taal, lees model en instrument waarmee we een initiatief kunnen wegen en kunnen doorvertalen naar een bijpassende aanpak. Na de tweede feedback-ronde van juli kunnen we vaststellen dat het instrument, met de werktitel 'Dynamische participatieparagraaf', nu voor 90% af is. Het instrument willen we samen met jou en Wouter Bosch van de gemeente Kampen tijdens een werkatelier op 27 november voltooien. 

Vier schuifjes??

Wouter zal eerst de 'Dynamisch participatieparagraaf' op basis van de input van eerdere bijeenkomsten van de VPNG presenteren. Kort samengevat bevat de tool vier schuifjes die de complexiteit van een initiatief meten en vervolgens vier schuifjes die een participatie-aanpak instellen. Dat is niet alleen goed hanteerbaar, het zit echt goed in elkaar...  Om het instrument voor de 'Dynamische participatieparagraaf' af te maken vragen we jou om bij te sturen, de witte vlekken in te vullen en jouw participatievraagstuk in te brengen. Je wisselt van gedachten met collega's. Het is de laatste kans jouw stempel te drukken op de tool die uiteindelijk via het Digitaal Leerhuis beschikbaar zal zijn voor iedereen die zich met de omgevingswet bezighoudt.

Participatie op strategisch niveau rond de omgevingswet

De gemeente Kampen heeft parallel aan #Hoedan? het initiatief genomen om de THiNK! app te ontwikkelen. De app stelt op strategisch niveau vragen om een participatiekader te kunnen ontwikkelen. Binnen gemeenten hebben raadsgriffiers natuurlijk een optimaal overzicht als het gaat om participatie en de rol van de raad hierin in het bijzonder. We hebben daarom Franske van Hooijdonk, raadsgriffier van de gemeente Veenendaal, uitgenodigd om de participatie op strategisch niveau uit te diepen. De raad van de gemeente Veenendaal heeft onder andere een trainingstraject gevolgd om zich meer bewust te worden van de rollen en werkwijzen die passen bij participatie. Dit leidde ertoe dat veel raadsleden nu THiNK! inzetten om een omgevingsvisie op te bouwen voor bijvoorbeeld de regionale energiestrategie. Franske neemt ons mee in welke krachten je losmaakt als je op het strategische niveau een participatiekader met de raad wilt bouwen met de vragen uit THiNK! Ze houdt ons als project-, proces- en programmamanagers ook een spiegel voor: hoe ziet zij onze rol bij participatie in relatie tot de raad, het college en de initiatiefnemer?

Graag nodigen wij je uit om op 27 november mee te bouwen aan de tool 'Dynamische participatieparagraaf' voor participatie op tactisch niveau en ook deelgenoot te worden van de ervaringen van de gemeente Veenendaal met de participatie op strategisch niveau. 

 

  • professionalisering project, proces programmanagement

Sprekers

  • Franske van Hooijdonk
    Raadsgriffier Veenendaal

  • Wouter Bosch
    Programmamanager omgevinsgwet Kampen

PROGRAMMA

10:45 Inloop

11:00 Presentaties van Franske van Hooijdonk en Wouter Bosch

12:00 Lunch

13:00 Interactieve sessies

14:30 Conclusies trekken

15:00 Afronding

 

DOELGROEP

Iedereen die zijn inzicht wil vergroten in participatie onder de nieuwe omgevingswet, en in het bijzonder degenen die verantwoordelijk zijn om dit binnen de gemeente in te voeren. En last-but-not-least project-, proces- en programmamanagers die aan de start staan van een participatievraagstuk en willen handelen in de geest van de omgevingswet.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 161 gemeentelijke en provinciale projectenbureaus. Met 70 bijeenkomsten per jaar en ruim 6.700 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets!

 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze dag, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl