Inloggen
Zit jij, voor jouw opgave, midden in het proces om goede afspraken te maken met jouw gemeenteraad over participatie? Worstel je ook met de balans tussen het enerzijds optimaal betrekken van de samenleving en anderzijds de kaderstellende rol van de raad? En de impact van de omgevingswet hierop? Steeds vaker komt de verantwoordelijkheid voor participatie te liggen bij de initiatiefnemers.

LET OP: DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET OVER DE PARTICIPATIE WET

Wouter Bosch, programmamanager omgevingswet van de gemeente Kampen, liep ook tegen bovenstaande vragen aan en ontwikkelde met steun van wethouder Geert Meijering, de gemeenteraad van Kampen, het ministerie van BZK en adviesbureau WagenaarHoes een heuse ‘participatie-versneller' APP! De toepassing herbergt een schat aan waardevolle inzichten en is uitgegroeid tot een universeel instrument voor participatie-vragen.  

Graag nodigen wij je uit om op 17 januari een diepgaande sessie bij te wonen die ingaat op de waardevolle inzichten rondom participatie en daarmee gelijk aanwezig te zijn bij de officiële lancering van de participatie-versneller app. Met de deelnemers pakken we de volgende vragen beet: 

 • Welke drie basisposities kan een raad kiezen qua positionering in een participatie-traject?
 • Kijkend naar jouw opgave, welk positie van de raad past daar het beste bij?
 • Hoe richt je het proces met de raad in om te komen tot deze positie?
 • Hoe denk jij vooraf na over het inrichten van jouw participatie-proces?
 • Op welke momenten breng je de raad in stelling en in welke rol?
 • Hoe zorg je ervoor dat als zij A zeggen, ze ook B doen?
 • Hoe helpt de participatie-versneller app bij dit proces?

Geert Meijering en Wouter Bosch zullen 17 januari namens de gemeente Kampen de participatie-versneller app symbolisch overhandigen aan Co Verdaas en aan het VPNG-bestuur. De App is vanaf dan voor iedereen gratis beschikbaar in Google's PlayStore en Apple's App Store! 

 • fysiek domein

Sprekers

 • Wouter Bosch en Alinda van Bruggen
  Wouter: Gemeente Kampen / Alinda: WagenaarHoes

   

  Wouter Bosch en Alinda van Bruggen zijn de ontwikkelaars van de app. Met veel passie en inzet hebben zij hun nek uitgestoken om het lastige onderwerp participatie behapbaar te maken in de politieke context van de raad.

  Wouter ontdekte dat veel instrumenten zijn ontwikkeld voor de uitvoering van participatie-trajecten, maar dat onvoldoende wordt nagedacht over de bedoeling van participatie en over wat het beste past bij een specifieke opgave. Daardoor ontstaan verschillende beelden en worden verschillende uitgangspunten gehanteerd met als gevolg dat er vaak voor een participatiemiddel wordt gekozen dat onvoldoende aansluit bij de verschillende beelden. Dat leidt telkens weer tot teleurstelling bij procesregisseurs, college, raad, maar vooral ook bij inwoners. Door terug te gaan naar de bedoeling van participatie en met elkaar overeenstemming te vinden over het doel van participatie wordt deze teleurstelling voorkomen.

  Wouter en Alinda hebben de kernvragen, achterliggende vraagstukken en relevante context vertaald naar een app en een bijbehorende werkvorm voor raden. En zijn met het materiaal live aan de slag gegaan met de raad van de gemeente Kampen. De app zorgt voor een versnelling in het proces. Juist door aan de voorkant samen met de raad goed na te denken (THiNK!) over het doel van participatie per opgave, kan een goede keus gemaakt worden voor een passende aanpak en rolverdeling. Het enthousiasme van de raad werd de brandstof om deze app breder beschikbaar te maken.

   

 • Geert Meijering
  Wethouder Kampen

  Geert neemt ons mee in het proces met zijn gemeenteraad. Hij laat ons zien voor welke dilemma’s de gemeenteraad komt te staan als het gaat om participatie. Hoe wil de raad het samenspel tussen inwoners en gemeentebestuur vormgeven? Hoeveel ruimte wil de raad laten aan inwoners en aan het college? En hoe verhoudt dit zich tot de eigen rol van de raad? Het gaat wat Geert betreft om het opbouwen van een goed proces met de raad. Geert is verheugd dat de weerslag van die ontdekkingstocht in de APP is geland en hoopt dat vele gemeenten gebruik hiervan gaan maken.

 • Co Verdaas
  Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

  Co is vanuit verschillende rollen betrokken geweest bij de totstandkoming van de omgevingswet. Hij gaat in gesprek met jou als deelnemer over participatie en de rol van de raad.

PROGRAMMA

10:45 Inloop

11:00 Presentaties Wouter, Alinda en Geert

11:50 Overhandiging participatie-versneller app

12:00 In gesprek met  Co Verdaas

13:00 Lunch

14:00 Workshop 'participatie-versnelling met een App... Hoe dan?

15:00 Afronding

 

DOELGROEP

Project-, proces- en programmamanagers die binnen hun opgave actief zijn met het sluiten van een goed ‘contract' met de gemeenteraad over het onderwerp participatie en ook programmamanagers omgevingswet, die de participatie-paragraaf goed willen laten landen binnen hun raad. 

De bijeenkomst is daarnaast interessant voor wethouders, raadsleden en griffiers die willen reflecteren op hun rol binnen participatie-trajecten. Iedereen die zich bezighoudt met overheids- of burgerparticipatie of bestuurlijke vernieuwing is eveneens welkom.

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Jan Beverdam, Hoofd afdeling Project- en interimmanagement, Arnhem
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Henk Westenend, Hoofd PMB, Nijmegen

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 142 gemeentelijke projectbureaus. Met 70 bijeenkomsten per jaar en ruim 4.800 aangehaakte project, proces en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets! Deelname aan deze bijeenkomst is gratis als je in loondienst bent van een gemeente.  

 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze dag neemt dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl