Inloggen
Op 1 november is er weer een bijeenkomst van leidinggevenden van project- en programmamanagers regio west. De ochtend staat in het teken van het goede gesprek met opdrachtgevers. Wat verstaan we daaronder? Wat is er voor nodig om dat goede gesprek te voeren? Het zijn vragen die ons allemaal bezig houden

Robertjan Uijl is dit keer onze gastheer.

Vaak is er veel (politieke) druk om snel met projecten te starten. Belangrijke vragen worden dan niet gesteld en pas tijdens de uitvoering worden we geconfronteerd met de consequenties daarvan. Het is dus zaak dat opdrachtnemers leren het goede gesprek met opdrachtgevers te blijven voeren .Tegelijkertijd weten we dat ook opdrachtgevers worstelen met dit onderwerp. Ze hebben vaak duizend en een dingen op hun bord. Hoe blijf je voldoende ruimte houden voor het gesprek met je opdrachtnemer? Over dit thema zullen we niet alleen met elkaar in gesprek gaan, maar ook met twee opdrachtgevers: Mohamed El Mokaddem en Sandra Greuder

Mohamed is programmadirecteur van het Werkoffensief +500. Dit ambitieuze programma heeft tot doel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Voor het college van Den Haag is dit een van de belangrijkste programma’s van haar periode. Mohamed is opdrachtgever voor verschillende project- en programmamanagers die binnen het Werkoffensief actief zijn. Hij was eerder wethouder van de gemeente Westland.

Sandra is teammanager bij de afdeling Mobiliteit, waarin zowel de programmamanagers zitten net als de programmaondersteuners en de managementondersteuning. De afdeling Mobiliteit verzorgt een duurzame bereikbaarheid van de stad Den Haag. De programmamanagers dragen daaraan bij door uitvoeringsprogramma’s aan te sturen op diverse mobiliteitsthema’s. Vanuit deze rol zijn zij opdrachtgever aan het projectmanagementbureau en het ingenieursbureau.

Ter voorbereiding vragen we jullie een gesprekleidraad of format mee te nemen (als die er zijn) die projectmanagers gebruiken om het goede gesprek met de opdrachtgever te kunnen voeren, bijvoorbeeld tijdens de intake van een nieuwe opdracht. Tijdens de lunch wordt een presentatie verzorgd van een van de succesvolle programma’s van Den Haag: SamenHaags.

 

10.00    Start, binnenlopen

10.15    Gesprek met 2 opdrachtgevers (1 uit het sociale domein en 1 uit het fysieke)

11.15    Groepsgesprek over het goede gesprek met de opdrachtgever

12.30    Lunch met presentatie Programma SamenHaags (www.samenhaags.nl)

13.30    Capaciteits- en werving vraagstukken

15.00    Afronding  

  • hoofden PMB en leidinggevenden aan projectleiders

gastsprekers

  • Sandra Greuder
    Teammanager afdeling Mobiliteit

  • Mohamed El Mokaddem
    Programmadirecteur van het Werkoffensief +500