Inloggen
Soesterberg wordt getransformeerd van een dorp met 6.000 inwoners naar een dorp met 9.500! inwoners. Dit betekent dat je als projectmanager ook intensief aan de slag moet met diverse belanghebbenden, stakeholders en bestaande bewoners met veel emoties. Tot voor de sluiting van het naastgelegen vliegveld woonden zij in een dorp wat juridisch door hindercirkels 'op slot' zat. Hoe kom je dan tot een gedragen masterplan waarbij opeens een enorme inhaalslag wordt gemaakt en er ook nog eens een bedrijfsterrein wordt verplaatst en ecologische verbindingszones worden gerealiseerd? Dit projectbezoek laat een staaltje dorpsontwikkeling 'plus' zien, waarbij ook het juridisch instrumentarium door de projectmanagers ter hand is genomen. Meld je zeker aan voor dit projectbezoek als je een veelzijdig beeld wilt krijgen van een dorpstransformatie!

Niet jouw thema? Bekijk de andere bijeenkomsten!

Op 3 april jongstleden heeft de minister van BZK, mevrouw Kajsa Ollongren de starthandeling verricht en een gebiedsbezoek gebracht aan het binnenstedelijk transformatiegebied Soesterberg Noord.

Tijdens dat werkbezoek heeft ze Soesterberg (Noord) benoemd als een prachtig voorbeeld voor binnenstedelijke transformatie, gebruikmakend van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet

De uitdaging bij deze dorpsontwikkeling is complex. Van 6.000 naar 9.500 inwoners is geen inbreiding. Hoe kom je tot een gedragen ambitie voor een klein dorp, wanneer de hindercirkels wegvallen die het dorp jarenlang op slot hebben gezet? Of krijg je eigenlijk gewoon een tweede dorp er bij? Is dat erg of juist goed?

Tijdens dit projectbezoek hoor je het bijzondere verhaal van de transformatie van het dorp Soesterberg.

 • Hoe ga je om met de bestaande bewoners, hun emotie en andere stakeholders?
 • Hoe kom je tot een gedragen ambitie?
 • Hoe ga je om met weerstand? Welke interventies kun je plegen?
 • Welke stappen moet je zetten om tot resultaat te komen?
 • Hoe kwam de Crisis- en herstelwet van pas?

Naast het sluiten van het naastgelegen vliegveld biedt ook het verplaatsen van een bedrijfsterrein kansen. Zo krijgt het omliggende gebied nu ook ruimte voor een ecologische verbindingszone. Al met al behoorlijk wat ambities, waarbij meerdere projecten elkaar kunnen versterken.

 • Hoe versterk je elkaars project?
 • Hoe organiseer je dit in de tijd?
 • Hoe manage je de verwachtingen (opdrachtgevers, bewoners, partners)?

Tijdens het projectbezoek is er volop de gelegenheid om met collega's kennis en ervaringen uit te wisselen tijdens een dilemmaronde.

Mis dit projectbezoek niet en hoor hoe Mustafa Hamurcu en Reinier Kalt in deze uitdagende transformatie tot resultaat komen. En hoor ook wat bewoners teruggeven en wat zij belangrijk vinden in deze ontwikkeling!

 

 

 

 • fysiek domein

Sprekers

 • Mustafa Hamurcu
  gemeente Soest

  Mustafa is projectmanager voor onder andere de transformatie van het dorp Soesterberg van 6.000 naar 9.500 inwoners.

 • Reinier Kalt
  gemeente Soest

  Reinier is de projectleider voor het omliggende gebied van Soest. Zo zet hij zich in voor het verplaatsen van het bedrijfsterrein en het realiseren van een ecologische verbindingszone. Tevens is hij specialist in het toepassen van de Crisis- en herstelwet.

Programma

12:30 ontvangst met lunch

13:00 Presentatie door Mustafa Hamurcu, projectmanager gemeente Soest

13:30 Presentatie door Reinier Kalt, projectleider gemeente Soest

14:00 Presentatie door één van de stakeholders, hoe hebben zij het ervaren?

14:00 Rondleiding door het dorp en het transformatiegebied

15:30 Kennis uitwisselen

16.30 Einde

DOELGROEP

Project-, proces- en programmamanagers die invulling geven aan dorpsontwikkeling en ook het juridisch instrumentarium ten volle willen benutten.

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Jan Beverdam, Hoofd afdeling Project- en interimmanagement, Arnhem
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 157 gemeentelijke projectbureaus. Met 70 bijeenkomsten per jaar en ruim 6.000 aangehaakte project, proces en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets! Deelname aan deze bijeenkomst is gratis als je in loondienst bent van een gemeente.  

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze dag neemt dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl Deelname aan deze dag is gratis als je in loondienst bent van een gemeente.