Inloggen
Ben jij bezig met een wijkontwikkeling en wil je meer domein overstijgend werken, wil je de gemeenschap van de wijk centraal stellen? Kom dan naar Hoorn, want daar doen ze dit in de wijk Grote Waal. Voor een bewoner is de wijk: wonen, werken, sporten, zorg, cultuur, groen, mobiliteit, veiligheid, gezelligheid! Hoe verbind je deze leefwereld met de systeem wereld?

Niet jouw thema? Bekijk de andere bijeenkomsten!

Een domein overstijgend programma biedt hierbij unieke kansen! Hierbij zet je de hele wijkgemeenschap centraal; bewoners, ondernemers, verenigingen, (welzijns-) organisaties, iedereen. Dit vraagt nogal wat van een programmamanager. Zeker wanneer de wijkgemeenschap in haar kracht komt en ambities toont! Hoe ga je dit managen? Hoe maak je de verwachtingen waar? Hoe neem je je eigen organisatie mee in zo’n ontwikkeling?

Tijdens dit projectbezoek in het Wijklab in het winkelcentrum de Grote Beer neemt Sabrine Roest ons mee hoe de wijktransformatie in Hoorn domein overstijgend wordt aangepakt! We staan stil bij de volgende vragen

 • Hoe zet je de wijk in haar kracht?
 • Welke rol heb je daar in? 
 • Wat kun je van andere partijen verwachten?
 • Hoe organiseer je de krachten uiteindelijk?
 • Hoe zorg je dat organisaties & bewoners samenwerken?
 • Hoe ga je om met weerstand, zowel binnen als buiten je eigen organisatie?

De Grote Waal is een jaren '60/ '70 wijk waar destijds veel Amsterdammers neerstreken. De grote nieuwbouwgolf is ontstaan in de jaren 60 toen Hoorn groeikern werd. Tegenwoordig telt de Grote Waal 8500 inwoners en staan er ongeveer 3500 huizen. Delen van de wijk zijn en worden geherstructureerd. Het is van belang dat de wijk toekomst bestendig blijft en er meer maatschappelijke betrokkenheid wordt gerealiseerd. Er is gekozen om de wijktransformatie integraal door de domeinen aan te pakken. Onderdeel van de wijktransformatie zijn onder andere sloop- en nieuwbouw, aanpak van onderwijsvoorzieningen, sport, cultuur en gezondheid en welzijn. Onder andere in het park zie je deze thema's samenkomen. Initiatieven vanuit de sportverenigingen voor het Dwaalpark, een jaarlijks evenement waar de verbeeldingskracht van kinderen de ruimte krijgt, een geluidsonderzoek van de snelweg (aangevraagd door de belangengroep A7), werkgroepen van bewoners en professionals voor een leefbare- en schone Waal zijn voorbeelden van de projecten uit het programma. Dat vraagt om samenwerking tussen al die partijen. Als programmamanager moet je hier een rol in pakken.

In Hoorn is gezocht naar een instrumentarium om domeinoverstijgend en ook organisatieoverstijgend te kunnen werken. Uitdaging is ook om een relatie met de wijk op te bouwen, eigenaars te vinden voor de ambities en niet te stranden in vrijblijvendheid.

 • Hoe stuur je op resultaat?
 • Wat kun je met prestatieafspraken?
 • Wat kunnen integrale projectteams (bewoners & professionals) betekenen?
 • Welke rol kun je daar als programmamanager in pakken?

Tijdens dit projectbezoek krijg je de verhalen en dilemma's te horen van gastgever Sabrine Roest en van partners in de wijk. Kortom een goed inzicht in het werken met een interessante integrale domein overstijgende aanpak.

 • fysiek domein

Sprekers

 • Sabrine Roest
  gemeente Hoorn

  Sabrine geeft op een programmatische en domeinoverstijgende wijze invulling aan de wijktransformatie van de wijk Grote Waal in Hoorn.

 • Rob woldberg
  Stichting dwaalpark

  Rob is eerst bij het programma betrokken geraakt door de vitalisering van het Dwaalpark (een park in de wijk), en later is hij als proces expert aangehaakt bij andere thema’s. Hij helpt bijvoorbeeld bij het opzetten en begeleiden van initiatieven, en helpt met de processen binnen de thema’s op allerlei manieren.

 • Kor de Vries
  Grote Waal Samen Sterk

  Kor is een enthousiaste vrijwilliger die zich inzet voor de leefbaarheid in de wijk, bijvoorbeeld in de sneeuwruimploeg!


Programma

12:30 ontvangst met lunch

13:00 Presentatie door Sabrine Roest, programmamanager gemeente Hoorn

13:30 Presentatie door Rob Woldberg en Kor de Vries, betrokkenen Grote Waal Samen Sterk

14:00 Rondleiding door wijk, toelichting door initiatiefnemers

15:30 Kennis uitwisselen met dilemmaronde deelnemers

16.30 Einde

DOELGROEP

Project-, proces- en programmamanagers die invulling geven aan domeinoverstijgende wijktransformaties en benieuwd zijn naar een programmatische manier van werken.

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 157 gemeentelijke projectbureaus. Met 70 bijeenkomsten per jaar en ruim 6.000 aangehaakte project, proces en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets! Deelname aan deze bijeenkomst is gratis als je in loondienst bent van een gemeente.  

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze dag neemt dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl Deelname aan deze dag is gratis als je in loondienst bent van een gemeente.