Inloggen
>>extra ingelast in het programma: uitwisseling over PAS problematiek<< Wordt jouw project ook hard geraakt door de PAS problematiek? Zoek jij als projectmanager naar een pro-actieve manier om participatie vorm te geven? En wil je ook dat jouw project op tempo blijft? Kom dan naar dit projectbezoek in Nieuwkoop! Voor het nieuw te bouwen woonwijk Buytewech trok projectmanager Lex Niekel de omgeving in met een heuse College-Tour.

Niet jouw thema? Bekijk de andere bijeenkomsten!

Let op! Rondvaart maximaal 30 personen: geef aan (p.vanhulten@vpng.nl) als je niet deelneemt met de lunch en/of rondvaart. Voor de rondvaart geldt vol is vol op basis van volgorde van aanmeldingen.

Ze trokken volle theaters en wisten zo tot een gedragen plan te komen. Maar wat moet je daar nu voor doen als projectmanager? Hoe maak je de tongen los en wat doe je vervolgens met al die input?
Een extra complicerende factor is daarbij nog het Natura 2000 regime. Hoe ga je na de uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) bij het ontwerpen van een nieuwe woonwijk om met een in directe nabijheid gelegen Natura 2000 gebied? Waar moet je als projectmanager rekening mee houden en hoe vorm je bedreigingen om naar kansen?

In de aanloop naar deze bijeenkomst kwam de uitspraak van de Raad van state over PAS. Dat raakt dit project ook, net als andere projecten. We hebben daarom het programma aangepast en ruimte ingebouwd om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar oplossingen die mogelijk zijn ondanks het proces rond PAS. 

Kom zeker naar Nieuwkoop wanneer je op een verfrissende manier met participatie aan de slag wilt of als je meer wil weten over hoe je ontwikkelt in de nabijheid van een Natura 2000 gebied bezien vanuit de PAS problematiek! We staan stil bij de volgende vragen:

 • Hoe hou je de verwachtingen / participatie vast?
 • Hoe deal je met de PAS problematiek?
 • Hoe bewerkstellig je dat voor- en tegenstanders van de nieuwe wijk met respect voor elkaars standpunt met elkaar in discussie gaan in plaats van met de gemeente?
 • Welke marktpartijen beter je hierbij en waarom?
 • Welke juridische mogelijkheden zijn er ondanks PAS?
 • Wat betekent dit voor de interne organisatie van de gemeente?
 • Nieuwkoop kun je natuurlijk niet los zien van haar prachtige natuur. Deze gemeente heeft dagelijks te maken met de lusten en lasten van het Natura 2000 regime. Reden dan ook om met elkaar op de boot te stappen en je bij te laten praten over de Nieuwkoopse Natura 2000 aanpak!
 • Wat betekent Natura 2000 voor de Nieuwkoopse gebiedsontwikkeling?
 • Waar moet je als projectmanager rekening mee houden?
 • Welke lessen heeft Nieuwkoop hierin geleerd?

Op basis van dit participatieproces heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop op 12 juli 2018 het vlekkenplan ‘Polder’ voor Buytewech-Noord vastgesteld. Een plan wat voorziet in 290 woningen aansluitend op het bestaande dorp. Nieuwkoop heeft de slogan "Buiten wonen binnen de randstad". Wanneer je in zo'n natuur en waterrijk gebied een nieuwe woonwijk wilt aanleggen in een nu nog maagdelijke weiland.. dan vinden mensen daar wat van! Lex Niekel neemt je mee hoe de input van de sessies met toekomstige bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden heeft onder andere geleid tot een opzet met eilandjes van woningen met zichtlijnen naar de polder. Daarnaast is er inmiddels brede consensus over de ontsluiting van de wijk. Ook zijn er hoge ambities inzake duurzaamheid vastgelegd. Het vlekkenplan is inmiddels vertaald naar een stedebouwkundigplan. Aan de projectmanager om de kwaliteiten waar te maken!

 

 

 • fysiek domein

Sprekers

 • Lex Niekel
  Gemeente Nieuwkoop

  Lex is afdelingsmanager gebiedsontwikkeling die participatie naar het theater bracht!

 • Guido wallagh
  externe projectleider Gemeente Nieuwkoop

  Guido is een drijvende kracht achter het participatie-traject in Nieuwkoop.

 • Richard Bosboom
  Gemeente Nieuwkoop

  Richard is projectleider en werkt met het Natura 2000 regime. Het natura 2000 regime heeft consequenties voor gebiedsontwikkeling, hoe ga je hier mee om?

Programma

10:30 ontvangst

11.00 welkom en korte inleiding, Lex Niekel

Korte situatieschets projecten Nieuwkoop, Woonbehoefte, Wonen in Nieuwkoop, impact van PAS

11.15 Presentatie collegetour als participatie instrument

Het participatietraject wordt stap voor stap toegelicht

met aandacht voor:

 • Hoe bewerkstellig je dat voor- en tegenstanders met elkaar op respectvolle wijze in discussie gaan.
 • Hoe houdt je verwachtingen / participatie vast
 • Hoe betrek je marktpartijen
 • Wat betekent dit voor de organisatie

 

12.00 Koffie break

 

12.15 Consequenties PAS besluit Raad van State voor Nieuwkoop en omgeving, Wilfred de Bruijn

 • Korte toelichting op Natura 2000 gebied Nieuwkoopse Plassen
 • Wat zijn de consequenties voor de omgeving binnen een straal van 10km gemeten vanaf de grens van het gebied

 

12.30

Hoe gaan we om met de PAS in het stedenbouwkundig plan

Door Richard Bosboom; procesmanager

 • Nulsituatie Buytewech Noord
 • Samenwerkingsverbanden speciaal aangegaan met het oog op het PAS besluit
 • Concrete voorstellen / oplossingen in het plan

13.30 Rondvaart Natura 2000 gebied, Nieuwkoopse Plassen

15:00 Einde

DOELGROEP

Project-, proces- en programmamanagers die invulling willen geven aan een verfrissende manier van participatie of te maken hebben met de PAS problematiek.

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 161 gemeentelijke projectbureaus. Met 70 bijeenkomsten per jaar en ruim 6.400 aangehaakte project, proces en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets! Deelname aan deze bijeenkomst is gratis als je in loondienst bent van een gemeente.  

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze dag neemt dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl Deelname aan deze dag is gratis als je in loondienst bent van een gemeente.