Inloggen
Ben jij opgave-manager, of verantwoordelijk voor de invoering van opgave-gericht werken binnen jouw gemeente? Er is inmiddels een steeds grotere groep gemeenten, die kiest voor een specifieke vorm van opgave-sturing. Een vorm, waarin het opdrachtgevende niveau wordt versterkt, zodat er meer gestuurd wordt op de samenhang tussen projecten, processen en programma's in het belang van een maatschappelijke opgave. Maak op deze dag kennis met drie gemeenten die je meenemen in de kanteling die dit teweeg brengt.

NIET JOUW THEMA? CHECK ONZE ACTIVITEITEN KALENDER!

Opgave-gericht werken werd (als begrip) snel populair een paar jaar geleden, vanuit het besef dat maatschappelijke vraagstukken, meer centraal moeten komen te staan. De rol van de gemeente is immers aan het verschuiven.  

Sommige gemeenten besloten opeens alles een opgave te noemen.......en iedereen die er wat aan deed een opgave-leider.... Gelukkig ligt die fase alweer grotendeels achter ons.

De gemeenten Veenendaal, Súdwest Fryslân en Alphen aan den Rijn, delen met ons de ervaringen van het werken met opgave-sturing volgens een veel uitgebalanceerder concept. We staan stil bij de volgende vragen:

 • Wat is een opgave? 
 • Wat is opgave-sturing, opgave-management en opgave-gericht werken?
 • Hoe bouw je een opgave op qua organisatie en mandaat?
 • Hoe voer je opgave-sturing in?
 • Wat houdt de rol in van opgave-manager?
 • Welke kwaliteiten moet een opgave-manager hebben?
 • Welke organisatie veranderingen hangen samen met de invoering van opgave-sturing?
 • Wat zijn de praktijk ervaringen met het besturingsmodel van opgave-sturing?
 • Hoe verhoud een opgave-manager zich tot een lijnmanager?
 • Hoe ga je om met verantwoording vanuit een opgave in relatie tot de planning en control cyclus?

 

 • professionalisering project, proces programmanagement

Sprekers

 • Astrid van de Klift
  Gemeente secretaris Veenendaal

 • Ruud de Smit
  Opgave-manager Súdwest Fryslân

 • Aad van Klaveren
  Opgave-manager Alphen aan den Rijn

Dat wisten we allang natuurlijk

Bij veel gemeenten is het volgende besef gegroeid: kies een aanpak die bij een maatschappelijke opgave past. Dus soms een projectmatige aanpak, soms procesregie en in een ander vraagstuk kan programma management beter passen. Wij jongens en meisjes van het projectenbureau wisten dat allang natuurlijk! Maar wel fijn dat dit voor de rest van de organisatie ook gemeengoed begint te worden. En inderdaad er komen zo wel steeds meer procesregie vraagstukken boven tafel, oeps, daar hadden we nog wat minder ervaring mee....

Opdrachtgevende laag

Door het centraal zetten van de maatschappelijke vraagstukken, werd steeds zichtbaarder dat de aansturing van al die programma's, projecten en processen, veel te zwak was. Niet zozeer op het niveau van een projectleider, procesregisseur of programmamanager, maar op het opdrachtgevende niveau. Het lijnmanagement dat het opdrachtgeverschap er een beetje bij deed wordt steeds meer gezien als groot afbreuk risico. 

Opgave-managers

Bij steeds meer gemeenten wordt daarom een nieuwe functie gecreëerd, namelijk die van opgave-manager. Een opgave-manager heeft een oplossingsrichting voor een breed maatschappelijk vraagstuk onder zijn hoede. Er wordt aan deze opgave gewerkt middels projecten, processen en programma's. De opgave-manager is dus aan de ene kant een opdrachtgever, voor al deze activiteiten en tegelijkertijd is hij ook programmeur. Hij dient namelijk projecten, processen en programma's op te starten en te beëindigen, als dit bijdraagt aan de beoogde effecten op het maatschappelijk vraagstuk. 

Kanteling

Een positie dus met gewicht, dicht op het bestuur.  Terecht ook dat dit in veel gemeenten zorgt voor een kanteling. Niet voor niets wordt vaak gekozen voor lijnmanagement waar going concern wordt ondergebracht en een uitzendbureau functie voor de opgaven. 

 

PROGRAMMA

10:45 Ontvangst

11:00 Presentaties Astrid, Ruud en Aad

13:00 Lunch

14:00 Workshops

15:00 Afronding

 

DOEL

Doel van deze dag is om kennis en ervaring uit te wisselen over het type opgave-sturing (zoals hiervoor grofweg geschetst) als besturingsconcept en de rol van de opgave-manager. We staan op deze dag minder stil bij de cultuur aspecten, maar focussen ons vooral op de sturingskant.... en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrippenkader zou een mooie spin-off zijn.

DOELGROEP

Opgave-managers en degenen die verantwoordelijk zijn voor de invoering of professionalisering van opgave-gericht werken.

Kun je niet wachten tot 21 november? Of wil je gewoon meer weten over wanneer iets nu een project, proces of programma is? Bekijk dan het filmpje waarin we de verschillen tussen project, proces en programma management uitleggen. Of doe de test!  Of verdiep je in het wyberen, dat vaak wordt gebruikt om tot een opgave te komen!

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 162 gemeentelijke projectbureaus. Met 70 bijeenkomsten per jaar en ruim 6.400 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets!

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze leergang, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag, als je gemeente of provincie lid is van onze vereniging.