Inloggen
Vol trots presenteren we onze line-up qua hoofdsprekers en de fascinerende city safari die onze gastgemeente Dordrecht voor jou in petto heeft. Het congres van de VPNG wordt dit jaar op een fantastische plek gehouden: het Energiehuis in Dordrecht!

Tijd voor nieuwe ENERGIE, dus eerst even uitzoomen, reflecteren op de grote bewegingen, om vervolgens weer geïnspireerd te worden door alle prachtige projecten van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden tijdens de city safari.

 • hoofden PMB en leidinggevenden aan projectleiders

Hoofdsprekers

 • Ed Nijpels
  SER

  Ed Nijpels neemt ons mee in het proces van de totstandkoming van het klimaatakkoord. Wat waren belangrijke momenten en hoe heeft hij sturing gegeven aan dit kwetsbare proces? Hoe regisseer je in een wereld waarin men elkaar nodig heeft?

 • Edzo Bindels
  West 8 urban design & landscape architecture b.v.

  Edzo is één van Nederlands belangrijkste Stedenbouwkundig architecten. Hij vliegt de hele wereld over en realiseert projecten vanuit zijn bureau West 8. Hij neemt ons mee in alle belangrijke ontwikkelingen in Dordrecht en verbindt deze met wat hij bij andere steden in de wereld ziet gebeuren. 

 • Ferenc van Damme
  Provincie Overijssel

  Met de slogan 'elimineer de burger' trekt Ferenc al jaren lang Nederland in. Hij is een echte 'losmaker'. Hij zet ons aan het denken over hoe de verhoudingen tussen politiek, overheid en burger volledig op losse schroeven komt te staan. Hoezo regisseren? 

 • Piet Sleeking
  Wethouder Dordrecht

  Piet heet ons als wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad, Cultuur en Toerisme, Personeel en Organisatie, van harte welkom in zijn gemeente Dordrecht!. Hij laat ons zien welke gave ontwikkelingen er op dit moment spelen. 

 • Ronnie Overgoor
  Dagvoorzitter

  Als succesvol ondernemer en dagvoorzitter van het jaar leidt Ronnie ons jaarcongres. Zijn hoge tempo zorgt ervoor dat je op het puntje van je stoel blijft zitten. Zijn humor is altijd raak en volgens Ronnie moet je de regie gewoon pakken! 

CITY SAFARI

Na het ochtendprogramma kan je kiezen uit één van de tien city safari's. Bekijk de video boodschappen van de projectleiders!

1. De Engelenburger-kade-duiveltjes, Peter de Vet

De reconstructie van de Lange Gelderse kade aan het Maartensgat en rijksmonument de Engelenburgerbrug met de naastgelegen kades in het historische centrum van Dordrecht laat zien hoe Dordrecht in de oude stad met relatief kleine maar belangrijke projecten omgaat. De historische panden en Grote Kerk vormen het decor voor deze projecten. Bijkomend project The Passion in het Maartensgat zorgde voor een deadline: "10 april moest de kade gereed zijn! De verzakking van twee panden maakte dat het ontwerp moest worden aangepast, terwijl de deadline niet mocht worden opgeschoven. De projectmanager Peter de Vet legt uit hoe dat proces is verlopen en waar hij tegenaan is gelopen.

2. Mercon Kloos en het participatie mirakel, Richard Boot

Een gebiedsontwikkeling en een dijkversterking combineren in een project en geef daarbij de ontwikkelaar de verantwoordelijkheid voor participatie met de omgeving. Dat kan nooit goed gaan natuurlijk....  Of toch wel? Richard Boot neemt ons mee in het succes van dit project. Waarbij een oude buitendijkse werklocatie wordt omgetoverd tot woongebied met  260 woningen, een hotel en museum in de gemeente Alblasserdam...met draagvlak van de omgeving. Welk proces hebben zij ingericht om te komen tot deze succesvolle samenwerking, waarbij het waterschap en de provincie ook bereid zijn om ingrepen in de dijk naar voren te halen.

3. Het visioen van de wonderlijke stadswerven, Gerda van Oost-de Bode

Stel je krijgt de opdracht: "breng versnelling aan in het bouwen van 900 woningen tegen het stadscentrum van Dordrecht aan, waar tot dusver pas 100 woningen van de grond kwamen. Doe maar een mix van stadswoningen, luxe appartementen en waterwoningen en demp daarvoor ook even de noordelijke haven."

Het projectgebied ligt aan rivieren, waar voorheen industrie en scheepswerven lagen, met prachtige industrieel erfgoed, maar ook alle ondergrondse verrassingen van dien aard. Aan de zuidoever van het Wantij wachten ook nog twee monumentale nutsgebouwen op transformatie tot woningen. En… er moet ook nog een 120 meter lange brug komen die deze nieuwe stadswijk verbindt met de binnenstad. Dit alles roept een boeiend politiek bestuurlijk krachtenveld op. 
Gerda van Oost-de Bode neemt ons mee in het proces met een ontwikkelcombinatie, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, particuliere initiatieven en een burgerinitiatief, tijdelijke gebruikers, bestaande en toekomstige bewoners en gebruikers, bouwers en een fanatieke actiegroep.

4. De versteende stad en de groene loper, Jelle de Jong, Willem Zwama en Joany Mahboeb

In het gebied Spuiboulevard worden leegstaande kantoren getransformeerd tot een huis van de stad en regio en 500 woningen, op een natuur-inclusieve manier. Dus met ruimte voor mens en milieu, met ruimte voor participatie, klimaatadaptatie en energieneutraliteit. Deze formule wordt ook toegepast op de zuidzijde van het station, waar nu gedeeltelijk veel leegstaande gebouwen staan in het park en aan het spoor. Veel mogelijkheden voor verdichting, alleen hoe verbind je dit met natuurontwikkeling dat recht doet aan het wonen in een park? En biedt renovatie of juist nieuwbouw meer kansen voor natuur-inclusief bouwen? Jelle de Jong (Directeur Instituut voor Natuur Educatie en duurzaamheid en Duurzaamdoor) schetst samen met projectmanagers Willem Zwama en Joany Mahboeb de uitdagingen voor de twee gebieden. 

5. Het lerende park en de dolende denkers, Cor van Dijk

Een plek creëren waar wonen, werken, leren en verblijf samenkomen en waar iedere dag wel wat nieuws ontwikkeld wordt. Voor de ontwikkeling van het lerende park is een lange adem nodig. Cor van Dijk neemt je mee in het proces (gestart in 2004), waarin het verbinden van onderwijsinstellingen en bedrijven op een fysieke plek een heel interessante opgave is. Of het nu gaat om gerealiseerde successen als de Duurzaamheidsfabriek, waar het hybride leren een plek heeft gekregen, of de Maakhallen met daarbinnen een Innovatief ecosysteem. Het draait steeds om het verbinden van beroepsonderwijs met bedrijvigheid en wonen. Over hoe je dat aanpakt en welke dilemma's je dan tegenkomt. 

6. De eenzame, arme stad met Skaeve Huse, Carola Blokland, Els van Leeuwen en Patricia Savenije

Deze city safari voert je langs de aanpakken van de gemeenten Dordrecht op het gebied van eenzaamheid, armoedepreventie en daklozen huisvesting. Via een stevige communicatie-campagne werkt Carola Blokland samen met alle partners in de stad aan het herkennen en verminderen van eenzaamheid. ’The Passion' die in Dordrecht landde was hierin een perfecte katalysator. Met het platform www.jebentnietalleen.nl verbindt ze lokale initiatieven, ondernemers, ‘eenzamen’ en mantelzorgers met elkaar. Ook maak je kennis met het project ’Skaeve Huse’, een stevige interventie van de gemeente om zwervers die onder bruggen en in de parken sliepen een eenpersoonshuis aan te bieden, waar ze ook nog huur voor betalen. Hoe kreeg projectleider Els van Leeuwen dat voor elkaar? Welke weerstanden overwon ze? Projectleider Patricia Savenije laat je zien hoe zij werkt aan de inclusieve samenleving met haar project de Dortpas, waarmee mensen met een laag inkomen en mantelzorgers mee kunnen doen aan sport, cultuur en uitgaan.

7. Het verhaal van de regio en het huis van de stad, Thea van Biemen en Pauline Niersman

In 2023 wordt het Huis van Stad en Regio geopend. Een aantrekkelijke ontmoetingsplek midden in de stad waar tien organisaties (Gemeente Dordrecht, Bibliotheek AanZet, Dordrecht Marketing, VVV Zuid-Holland Zuid en een zestal organisaties uit de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden) samen gaan werken en waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor informatie en inspiratie. Het plangebied ligt centraal in de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard en omvat 3 bestaande panden. In een prijsvraag krijgen vier ontwerpbureaus de opdracht om te komen met een creatief ontwerp voor deze locatie.  Wij willen jullie graag meenemen in deze uitdaging, niet alleen op de fiets, maar ook om samen te brainstormen, do's and don'ts te delen en inspiratie op te doen hoe we het Huis van Stad en Regio tot een succes maken!

8.  De kille zeehaven en de Dortse banenmoter, Nico van Klinken

Bedrijventerrein De Dordtsche Kil (1000 bedrijven) verbindt de Oude Maas met de havens van Rotterdam en het achterland. Het water draagt ook bij aan een aantrekkelijk werk- en woonmilieu. Zo wisselen pleziervaartuigen en transportschepen elkaar af. Anders dan bij een standaard bedrijventerrein is het gebied rijkelijk voorzien van groene elementen, aan de rand van het nationaal park De Biesbosch. In samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam, provincie en rijk bouwt de gemeente Dordrecht hier aan een nieuw logistiek bedrijventerrein. Op dit moment wordt veel geïnvesteerd in de infrastructuur, zoals een parallelbaan naast de A16. Nico van Klinken, projectmanager, neemt ons mee in de grootschalige ontwikkeling van dit gebied, waarbij het aanleggen van infra, het werven van bedrijven en de samenwerking met schillende overheidslagen belangrijke rode draden zijn. 

9. Het ziekenhuis aan de Sportboulevard, Jeroen van der Stel

Een vijf hectare groot centraal gelegen terrein, waar alles draait om gezondheid. Het Gezondheidspark kenmerkt zich door de concentratie van regionale zorgvoorzieningen, sportaccommodaties en wonen in verschillende programmatische zones. De zorg- en sportboulevard zijn inmiddels gerealiseerd. Highlights van deze zones zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis en de sportboulevard met een olympisch zwembad, ijshockeyveld en schaatsbaan waar spraakmakende sportevenementen plaatsvinden zoals het WK Shorttrack. En het mooie is: er is nog veel mogelijk. Jeroen van der Stel (waargenomen in de video door Nico van Klinken) neemt ons mee in het proces dat heeft geleid tot wat er nu is en hoe je van hieruit verder bouwt aan deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Want hartje centrum, gestapelde woningbouw, parkeren? Hoe maakt je dat toch aantrekkelijk? 

10   De koorddanser in de Wielwijk , Mirjam Kiewiet

In Dordrecht West, bestaande uit de wijken Wielwijk, Oud & Nieuw Krispijn en Crabbehof, vindt een meerjarige sociale en fysieke herontwikkeling plaats. Mirjam Kiewiet werkt aan de Wielwijk. Naast een sociaal programma, ligt er ook een stevige herstructureringsopgave om, zoals dat heet 'de sociaal-culturele en sociaal-economische positie van diverse groepen meer in balans te brengen'.  Actieve participatie van wijkbewoners is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Hoe doe je dat als er zo stevig fysiek wordt ingegrepen en er ook veel nieuwe bewoners komen? 

PROGRAMMA

09:30 Ontvangst met koffie en thee (grand cafe begane grond)

10:00 plenair programma met hoofdsprekers.(zaal: Machine 3)

12:30 lunch (grand cafe begane grond)

13:30 city safari 

16:00 borrel (grand cafe begane grond)

17:00 einde

 

DOELGROEP

Leidinggevenden aan project-, proces- en programmamanagers sociaal en fysiek domein.

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 157 gemeentelijke en provinciale projectenbureaus. Met 70 bijeenkomsten per jaar en ruim 6.000 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets!

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze dag, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl