Inloggen
Worstel je als bestuurder of ambtenaar met participatietrajecten? Wil je weten hoe je doordacht inwoners en andere belanghebbenden kunt betrekken? En hoe je de raad en de gemeentelijke organisatie hierin samen kunt laten optrekken? Kom dan naar de inspiratiemiddag over bestuurlijke vernieuwing en participatie! Naast een bruisend plenair programma kun je ook deelnemen aan verschillende workshops en is er voldoende gelegenheid om te netwerken!

Meld je aan op de speciale website van Festina Lente!

 

NIET JOUW THEMA? CHECK ONZE KALENDER OF ER IETS ANDERS TUSSEN ZIT WAT JE AANSPREEKT!

Studio Vers Bestuur (Provincie Overijssel), gemeente Kampen en VPNG nodigen je uit voor Festina Lente! De inspiratiemiddag over bestuurlijke vernieuwing en participatie! Deelname is gratis.

We staan op deze mooie lente dag stil bij de volgende vragen, wil je:

 • meer weten over hoe 'Right to Challenge' wordt verankerd in de wet?
 • leren hoe je jouw participatie opgave van het juiste frame voorziet?
 • leren hoe antropologie je helpt om anders naar participatie te kijken?
 • in vijf stappen een participatie kader kunnen neerzetten voor jouw opgave?
 • sparren over nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en samenleving?
 • in gesprek met twee Tweede kamer leden over Right to Challenge?
 • gemeente Kampen beter leren kennen?
 • kunnen lachen over bestuurlijke participatie blunders en de lessen die dat oplevert?
 • zicht krijgen op het denkmodel achter de THiNK! app?

THiNK! als aanleiding.

Aanleiding voor deze inspiratie middag is de succesvolle lancering van de participatie versneller app THiNK! Met nu al meer dan 2.000 downloads en veel positieve reacties wordt de THiNK! app steeds meer ingezet om participatietrajecten vooraf goed te doordenken en de gemeenteraad in stelling te brengen. Inwoners en andere betrokkenen gaan dan ervaren dat duidelijk is waarom zij worden betrokken. Deze app is bedacht door de gemeente Kampen en omarmd en ontwikkeld door de VPNG met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat natuurlijk niet om een tool als THiNK! Het gaat natuurlijk om bestuurlijke vernieuwing en welke rollen je vanuit de gemeente meer of juist minder gaat spelen.

Festina Lente

Haast u langzaam is de vertaling van het Latijnse Festina Lente. Met deze woorden herinnerde keizer Augustus, oprichter van het Romeinse rijk, zijn onderdanen eraan hoe belangrijk het is om een goede balans te vinden tussen urgentie en ijver wanneer zij activiteiten verrichtten.......

Bestuurlijke vernieuwing

Hoe interesseren wij mensen om te voelen dat de publieke zaak ook van hen is, om nieuwe initiatiefnemers, bestuursleden, vrijwilligers, leden, stemmers te worden? Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van je eigen rol in een razend snel ontwikkelende bèta wereld, en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een streven naar een echte dialoog in een vitale samenredzame democratie.

 • professionalisering project, proces programmanagement

Sprekers en workshopleiders

 • Danielle Braun
  Corporate antropoloog

  Schrijver van het managementboek van het jaar: Corporate Tribe, Building Tribes. Ze neemt ons mee in hoe tribal logica werkt en hoe jij het in kunt zetten!

   

 • Ferenc van Damme
  Communicatiestrateeg bij Studio Vers Bestuur (Provincie Overijssel)

  Winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor beste communicatie in de non-profit sector en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam. Over hoe je voorkomt dat je professioneel langs elkaar heen praat!

 • Alinda van Bruggen
  WagenaarHoes

  Als gepromoveerd socioloog en architect van het denkmodel achter de THiNK! app, neemt zij je mee in het stellen van gewetensvragen bij participatie.

 • Harry van der Molen
  Voormalig wethouder Leeuwarden en tweede kamerlid voor het CDA

  Harry maakt zich vanuit de tweede kamer hard voor het beter verankeren van het 'Right to Challange' in de wet (het recht van burgers om overheidstaken over te nemen of om hier regie over te voeren).

 • Geert Meijering
  Wethouder Kampen

  Geert deelt met ons hoe hij zelf heeft geleerd van participatie projecten. Dus hoe kom je voorbij de goede bedoelingen en boek je duurzaam resultaat!

 • Nevin Özütok
  Tweede kamerlid namens Groen Links

  Amsterdam Oost had ze het lef om als bestuurder diverse buurthuizen terug in beheer van de bewoners te brengen. Ze gelooft in mede-eigenaarschap van burgers, wat in Oost kan, kan ook in Den Haag! Leer van Nevin hoe het ook anders kan!

 • Anky Griekspoor-Verdurmen
  Gemeentesecretaris Kampen

  Het ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap komt in een heel ander daglicht te staan bij bestuurlijke vernieuwing. Iets met Copernicus?

Optioneel programma

10:00 Welkom met koffie en thee 

10:30 Stadswandeling, museumbezoek 

12:00 Lunch

Programma 

12:30 Opening door dagvoorzitter

12:35 Falen naar succes! en Right to Challange door Geert Meijering en Harry van der Molen

12:55 THiNK! door gemeentesecretaris Kampen Anky Griekspoor

13:00 Beslissingen nemen als Tribe  door dr. Daniëlle Braun

14:30 Pauze

14:45 Workshop ronde 1

15:30 Workshop ronde 2

16:15 Borrel en plenaire terugkoppeling

Workshops (nadere info volgt)

 • Toepassen van de app/Rol van de raad door Alinda van Bruggen (Grote zaal / Vestzak theater - max. 250 / 75 deelnemers)
 • DemoCrazy! door Ferenc van Damme - Studio Vers Bestuur (Vestzak theater / Grote zaal - max. 75 / 250 deelnemers)
 • Frame je participatieopgave! door Enrico Kraijo - VPNG (De Salon - max. 25 deelnemers)
 • Sparren met Tweede Kamerleden Harry van der Molen en Nevin Özütok over Right to Challenge (Foyer met live jazzmuziek)
 • Documentaire en nagesprek over 'De Wilde Deerne' - vernieuwende samenwerking op cultureel gebied (Nieuwe Foyer)

LET OP!

Het optionele ochtend programma start op een andere plek, namelijk op het Stadhuis Kampen: Burgemeester Berghuisplein 1.

 

Aanmelden

Meld je aan op de speciale website van Festina Lente!

Deze bijeenkomst is georganiseerd dankzij stevige inzet van Studio Vers Bestuur (Provincie Overijssel) en gemeente Kampen.